Diskuze
Jméno:
Home:
E-mail:
Vzkaz:
Vepište: xx
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Adam01.05.2014, 16:45 X
http://www.youtube.com/watch?v=q6ujgdxhpdk
Chlapi z touto babou by jste mohly udìlat tour!!

28.04.2014, 11:05 X
http://bandzone.cz/_78265
to si dìláte prdel, já má fanouška ??

Piss27.04.2014, 12:46 X
http://bandzone.cz/_78265
Ještì jsem zapomìl do rozpisu kapel zaøadit absolutnì legendární, skvostné a naprosto nadbožské hudební tìleso - Já - které vystoupí jak se mu to bude hodit kdykoli jako pøekvapení a absolutní høeb festivalu

marda26.03.2014, 16:33 X
Tak opìt v rekordním èase fotky jsou na webu, nevím èim to je, ale rozhodnì si nato nezvykejte

Piss25.03.2014, 12:56 X
Jo jo do 4 to jsem zabral

Pankáèa24.03.2014, 20:20 X
Tak teï jsi mìl rekord Dobøe Ty

Piss20.03.2014, 10:31 X
Jo jo slyšel jsem. Dobøe ty!!! Nekecala Já v jednu tuhej doma no

Pankáèa19.03.2014, 22:32 X
Ty urèitì Já stihnu Vopici i Vagon s pøehledem, když to potáhnem zas do 5h..

Piss18.03.2014, 21:31 X
Tak jo po obìdì do Vopice a veèer do Vagonu

Pankáèa18.03.2014, 18:12 X
No nemáte zaè pánové a do Vopice v so bych vyrazila už možná po obìdì

Piss18.03.2014, 12:54 X
Tím úd myslel že už dal fotky na web a prochlastal veškerý prachy z fondu

marda17.03.2014, 16:58 X
Sám tomu nevøim, ale myslim, že mám novej rekord, jenom dva dny poté, a to mylsim že ani nedìli nemùžu poèítat za den, protože po sobotì si na ní moc nepamatuju

Piss08.03.2014, 12:44 X
Dneska Zvìø ve Zvíøeticích

Piss16.02.2014, 13:20 X
Adame ty jsi strašný vemeno!

Adam15.02.2014, 16:57 X
http://www.youtube.com/watch?v=0PyjRmz4AXY
Už si vás pøedstavuji v pozici té kapely.Posílam nìco k inspiraci...www.hudbamesta.sk .

Piss12.02.2014, 16:04 X
Na žižkovský noci budem hrát opravdu bez bicích. Hlavním dùvodem je to že na ŽN budem hrát potøetí zasebou a chtìli jsme si zahrát a zlejt se taky jinde než v Bunkru a taky trochu jinak. Navíc se tam vykalíme se Závišem, Fekal Marthym a s X dalšíma kámošema co tam dorazej... No a jeden z dùvodù je i právì to že za tejden potom hrajem už teda normálnì ve Vagonu. Inseminaèní stanice se v Lednu z akce omluvila že dorazit nemùžou... Doražte všichni v pátek do Ojaie kde si zahrajem na dlouhou dobu naposled jelikož tam další akci plánujem zase až na Vánocezdary všem a šmoulùm co nazpívali Dylinu zdar

Pepan12.02.2014, 14:10 X
Èau, na tej žiøkovskej noci budet hrát opravdu unplugged? Proè? A proè zmizela Inseminaèka z vašeho koncertu ve Vagonu? Díky

Lee12.02.2014, 11:19 X
http://www.kidsandheroes.com/paragraf-219-pogokoktejl/
RECENZE - Pogokoktejl

Adam01.02.2014, 16:06 X
http://www.youtube.com/watch?v=3XxXIzr1lTo
Znáte tuto super kapelu.To by bylo tour kua!!!

Piss17.01.2014, 06:59 X
V sobotu hrajem v osum veèer. Poslední už by jsme nic nezahráli

Quick the Godless16.01.2014, 15:50 X
http://www.youtube.com/watch?v=heF_NPJbv8Y
zajímavý

fox16.01.2014, 15:47 X
Èau, v kolik zaèínáte hrát v Bažinì? Hrajete jako poslední? Díky.

marda07.01.2014, 11:52 X
Fotky z Vánoèní taškaøice jsou po mìsíci na svìtì, opìt toto zdržení není moje chyba

Adam 06.01.2014, 15:13 X
http://www.promilemusic.com
Zdarec vím že PARAGRAF nejaké posílání sms hlasù sere .Ale kapele PROMILE pošlete hlas do ROCKMAX12.At si PROMILE zahraji na Masters Of Rock !!Takže místo utraty penez za pivo v Ojai,podporujte PROMILE.SMS se posílá ve tvaru:RX KAPELA PROMILE vaše celejméno a pøíjmení na èíslo 9000609 .Vice info na www.rockmax.cz

Quick the Godless03.01.2014, 11:20 X
http://http://www.youtube.com/watch?v=nlG3BdL51dI&list=ALGLx1orRGw4V_KyCL8Di-VpuFZa4TcxOg
exhumed necrocracyCopyright © Paragraf 219, SLP, marda